forbot
SPETS-TORG-SERVIS LLC (Spectorgservis)
  • SPETS-TORG-SERVIS LLC (Spectorgservis)
  • Danh mục hàng
  • Σπόροι υπαίθριες καλλιέργειες
  • Hạt giống cây có dầu

Hạt giống cây có dầu

Hạt lanh
Đang có sẵn 
Nhiều cây hào phóng chia sẻ với người dân của các thành phần hữu ích của họ. Không có ngoại lệ và lanh. Từ cành cây này, chúng tôi đã học được cách để làm cho vải hoàn hảo mà chúng tôi sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống của chúng tôi. Hơn nữa, nó là sự khởi đầu của sản xuất của nó,...
Nhóm: Hạt giống cây có dầu
Hạt giống cây có dầu
Đang có sẵn 
Nhóm: Hạt giống cây có dầu

Mô tả

Giá sốt trên Hạt giống cây có dầu tại Kharkov (Ukraina) từ công ty SPETS-TORG-SERVIS LLC (Spectorgservis). Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.